Menu

Vi samarbejder med

Vi har en fælles interesse med en række organisationer om seniorernes velfærd og trivsel. Det gælder 

  • Danske Seniorer
  • Danske Ældreråd
  • Ældre Sagen

  • Kommunernes Landsforening (KL)
  • Folketingsmedlemmer fra flere partier - med ansvar for ældreområdet

Vi samarbejder på forskellig måde med disse organisationer / personer for at øve størst mulig indflydelse på den ældrepolitik der føres på landsplan i og i kommunerne.

Arbejderbevægelsen

Vores medlemsgrundlag er fagforeningsmedlemmer fra LO-området, der er gået på efterløn eller pension, - og derfor er det også naturligt for os at samarbejde med

  • Alka Forsikring
  • Arbejdernes Landsbank
  • Fagforbundene, der er medlem af LO
  • LO i Danmark
  • FTF-organisationer i.f.t deres seniorarbejde

Nordisk samarbejde

En række seniororganisationer i de nordiske lande har et samarbejde i sammenslutningen NSK - Nordisk Samarbejds Komite, og her er vi også repræsenteret. Øvrige lande er Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island.

 

 

}