Menu

Nyhedsbrev til seniorklubberne

Sekretariatet sender Faglige Seniorers nyhedsbrev ud til alle klubber 4 - 5 gange om året. Nyehedsbrevet indeholder nyheder og information til brug for arbejdet i seniorklubben.

Udsendelse via E-mail

Toppen af Faglige Seniorers nyhesbrev til seniorklubberneHidtil er nyhedsbrevet sendt ud på papir direkte til klubben formand. Men med de voldsomme portostigninger, der kommer med jævne mellemrum, har vi besluttet, at sende nyhedsbrevet ud pr E-mail, i det udstrækning det kan lade sig gøre.

Samtidig vil vi sende nyhedsbrevet ud til alle bestyrelsesmedlemmer i seniorklubben, som vi har E-mail adresser på. På den måde når vores nyheder også  ud til en langt større aktiv seniorskare end hidtil.

De klubber, hvor vi ikke har E-mail adresser på, vil stadig få tilsendt Nyhedsbrevet på papir med posten.

Ovenstående betyder, at

  • såfremt vi har formanden/kontaktpersonens E-mail, så vil klubben modtage vores nyhedsbrev i formanden/kontaktpersonens indbakke
  • De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som vi har E-mail adresser på, vil ligeledes modtage nyhedsbrevet i deres indbakke
  • De klubber, hvor vi ikke har en E-mail adresse vil fortsat modtage nyhedbrevet på papir - som hidtil.

    og

  • Såfremt vi skal vedlægge noget materiale, der ikke kan vedlægges som filer i en E-mail, så vil alle klubber modtage nyhedsbrevet pr. post. 

 Det er gratis at modtage nyhedsbrevet.

Husk at give besked om ændringer

Når der sker personændringer i bestyrelsen, f.eks. i forbindelse med den årlige generalforsamling, eller et af jeres bestyrelsesmedlemmer får ny E-mail adresse, så er det fremover vigtigt, at I indsender disse ændringer til sekretariatet. Ellers går der jo "kuk i nyhedsstrømmen".

 

 

}