Menu

Er Faglige Seniorer din seniororgansation?

Hvis du er medlem af et af disse fagforbund

3F - Fagligt Fælles Forbund
Blik og Rørarbejderforbundet
Dansk El-forbund
Dansk metal
FOA - Fag og Arbejde
Fødevareforbundet NNF
HKKF - Hærens Konstabel og Korporalforening
HK/Danmark
Malerforbundet
Serviceforbundet
SL - Socialpædagogernes Landsforbund
TL - Teknisk Landsforbund

så er du også seniormedlem i Faglige Seniorer.

Du kan få indflydelse på dit seniorliv 

Faglige Seniorer er LO-fagbevægelsens fælles organisation for forbundenes seniorklubber.

Tilsammen er vi mere end 180.000 medlemmer fordelt på lige knapt 500 seniorklubber over hele landet.

Faglige Seniorer søger politisk indflydelse på seniorpolitikken
Vi holder tæt kontakt til politikere og embedsmænd, der arbejder med seniorpolitik – både på landsplan og i kommunerne. Vi arbejder især med emner som kollektiv trafik, boligpolitik, frivilligt arbejde, digital hjælp, hjemmepleje og rehabilitering, sundhed og sygehuse.

På landsplan er koordinerer vi indsatsen i vores landspolitiske projektgruppe.

Faglige Seniorer understøtter tværfaglige kommune udvalg 
Sammen med frivillige interesserede seniorer i kommunerne sætter vi fokus på den enkelte kommunes politik i.f.t. kommunens ældre borgere. Er hjemmehjælpens kvalitet f.eks. i orden,  eller kan kommunen prioritere pengene anderledes? Hvad med madordningen i kommunen? Fungerer den, og er maden af en ordentlig kvalitet?

På landsplan koordinerer vi indsatsen i vores kommunalpolitiske projektgruppe.

Læs mere om vores kommunearbejde hér

Faglige Seniorer støtter vores medlemmer i de kommunale ældreråd
Vi holder bl.a. konferencer over hele landet, så medlemmerne, samarbejdspartnere og interesserede i ældrerådsarbejdet, får lejlighed til at møde hinanden og udveksle erfaringer.

På landsplan koordinerer vi indsatsen i vores kommunalpolitiske projektgruppe.

Læs mere om ældrerådsarbejdet hér

Faglige Seniorer tilbyder socialt samvær i seniorklubberne
Forbundenes seniorklubber står årligt for tilsammen mere end 20.000 forskellige arrangementer: fra dans til rejser og fra udflugter til foredrag i kulturelle og politiske emner. Der er også plads til en slag kort, et spil billard eller en sysstue, hvor det oftest er kvinderne, der er i overtal.

På landsplan bakker vi om om aktiviteterne via inspirations- og informationsmateriale, samt stiller foredragsholder til rådighed i forskellige emner.

Læs mere om seniorklubberne og find din nærmeste seniorklub hér

Faglige Seniorer holder dig opdateret via nyhedsmails 5 - 6 gange årligt
Sammen med dit fagforbund sender vi nyhedsmails ud med info om emner som klubarbejde, digitalisering, sundhed og forbrugerstof.

Bemærk: Hvis du ikke får nyhedsmail fra os via din fagforbund er det enten fordi de endnu ikke er med i ordningen, eller fordi din fagforening ikke har din E-mail adresse. I så fald skal du kontakte din fagforening og få dem til at registrere din E-mail adresse, - så vil du få nyhedsmailen fra os, næste gang vi sender ud.

Faglige Seniorer tilbyder it-hjælp i vores mange seniordatastuer landet over
Sammen med Danske Seniorer driver vi over 100 seniordatastuer, hvor frivillige seniorer hjælper seniorerne med at bruge computeren og blive hjemmevante med digitaliseringen. Du kan finde din nærmeste datastue på hjemmesiden www.datastuen.dk

Besøg www.datastuen.dk

Faglige Seniorer udgiver den populære Seniorhåndbog hvert år
Håndbogen er gratis og indeholder det, du har brug for at vide om dit seniorliv, f.eks. om økonomien. Du kan læse håndbogen både på papir og online på www.seniorhåndbogen.dk.

Bemærk: Online versionen af Seniorhåndbogen er faktisk den hjemmeside, du kigger på lige nu. Online versionen indeholder mere information end den trykte udgave gør.

Gå til forsiden af www.seniorhåndbogen

Bestil Seniorhåndbogen hér, den er gratis

Faglige Seniorer udgiver medlemsbladet LIV & lidt mere hvert kvartal
Her kan du bl.a. læse om forskellige aspekter af seniorernes liv og om Faglige Seniorers arbejde rundtd om i landet og på landsplan.I hvert nummer bringer vi et portræt af en personlighed, hvis liv og arbejde har betydning for seniorerne.

Bladet er gratis og du kan hente det i din seniorklub. Ønsker du det tilsendt på din privatadresse 4 gange om året, så koster det 65,- kroner.

Bestil LIV & lidt mere hér

 

 

 

 

 

 

 

 

 }