Menu

Du kan få indflydelse på dit seniorliv

Faglige Seniorer er en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer. Tilsammen er vi mere end 180.000 medlemmer fordelt på omkring 480 seniorklubber over hele landet. 

Faglige Seniorer

 • Søger politisk indflydelse på seniorpolitikken: Vi holder tæt kontakt til politikere og embedsmænd, der arbejder med seniorpolitik – både nationalt og i kommunerne. Vi arbejder især med emner som kollektiv trafik, boligpolitik, frivilligt arbejde, digital hjælp, hjemmepleje og rehabilitering, sundhed og sygehuse. 

 • Støtter vores medlemmer i ældrerådene i kommunerne: Vi holder bl.a. temadage over hele landet, så medlemmerne får lejlighed til at møde hinanden og udveksle erfaringer.

 • Etablerer seniornetværk i kommunerne For at øve mest muligt indflydelse på de beslutninger, der berører de ældre i kommunerne, etablerer vi kommunale netværksgrupper blandt vores senior-medlemmer og andre interesserede. Vil du være med, så kontakt os gerne.

 • Tilbyder socialt samvær i klubberne: Forbundenes seniorklubber står årligt for tilsammen mere end 20.000 forskellige arrangementer: fra dans til rejser og fra udflugter til foredrag.

 • Udgiver den populære ”Seniorhåndbog” hvert år: Håndbogen er gratis og indeholder det, du har brug for at vide om dit seniorliv, f.eks. om økonomien. Du kan læse håndbogen både på papir og på www.seniorhåndbogen.dk.

 • Tilbyder personlig medlemsrådgivning Via samarbejde med vores socialrådgiver, boligrådgiver, advokat og ALKA Forsikring tilbyder vi gratis, personlig og individuel medlemsrådgivning.

 • Holder dig opdateret via nyhedsmails flere gange årligt: Sammen med dit forbund sender vi nyhedsmails ud med info om emner som klubarbejde, digitalisering, sundhed og forbrugerstof. Du får nyhedsmailen, hvis din fagforening / dit forbund har din E-mail adresse. 

 • Tilbyder it-hjælp i vores mange senior-datastuer landet over:
  Sammen med Danske Seniorer driver vi 120 senior-datastuer, hvor frivillige hjælper seniorerne med at bruge computeren og blive hjemmevante med digitaliseringen. Du kan finde din nærmeste datastue på hjemmesiden www.datastuen.dk.

 • Udgiver medlemsbladet LIV & lidt mere hvert kvartal: Her kan du bl.a. læse om forskellige aspekter af seniorernes liv og om Faglige Seniorers arbejde lokalt og centralt. I hvert nummer bringer vi et portræt af en personlighed, hvis liv og arbejde har betydning for seniorerne. Bladet er gratis, hvis du får det, når I mødes i jeres seniorklub. Du kan også bestille det og få det leveret til din privatadresse. Det koster 65,- kroner om året. Ring til os på 33 63 24 50, hvis du er interesseret.

}