Menu

Fra dig til DR og Folketinget:

Vi vil dansk kultur – og fornuft


Frås, genudsendelser og ens reportager fra DR og TV 2 irriterer seniorerne, og unge værters lille indsigt frustrerer - men tanken om et fattigt og tandløst DR får vores medlemmer til at sige nej til blå bloks ønske om at skære massivt i DR’s budget. Se nederst DR's og 2 partiers svar til jer.

Af Eva Hollbaum, foto: Colourbox
”Det er meget vigtigt at have en god, stærk vagthund,” skriver et Faglige Seniorer-medlem med henvisning til DR i den spørgeskema-undersøgelse, vi bad læserne om at svare på i septembers nyhedsmail.

En anden er blandt dem, der ser blå bloks ønske om at skære kraftigt på DR som ”Måske et skridt mere for at få reklamefinancierede tv-udbydere ad bagvejen?” En tredje fortsætter tankegangen: ”Det er en indskrænkning af demokratiet og ytringsfriheden, når vi ikke har et medie, som er uafhængig af reklamer og private ejere.”

Nej til at skære massivt i DR
Over 300 af jer svarede, og 51% sagde nej til at skære massivt i DR’s budget ud med den begrundelse, at ”Det kan gå ud over fx DR’s rolle som journalistisk vagthund over for bl.a. politikere, staten, firmaer osv., så det ønsker jeg ikke”.

42% sagde nej til store nedskæringer, fordi det kan betyde mindre dansk underholdning og færre danske serier, mens 47% sagde nej, fordi det kan betyde dårligere dækning af dansk historie, kultur, sprog, sport, samfundsliv osv.

Læsere, der er kvikke til hovedregning, har nok set, at vi er over 100% nej’er her, men da der var mulighed for at give flere svar, kan en del jo have sat ”flueben” ved alle tre muligheder.

Imod store besparelser
Alt i alt er mange flere i hvert fald imod store besparelser end for dem. 14% ser DR som uvigtig for det fælles.  Kun 14% klikkede ”ja” til, at det nok ingen forskel gør for Danmark som fællesskab, om DR mister hver 4. krone, og 18% mente heller ikke, det gør nogen forskel for dem som personer. Hele 31% mener, at mange af DR’s programmer kan undværes – og utallige skrev negative kommentarer om antallet af genudsendelser.

”Det er jo næsten kun genudsendelser af gamle serier, udenlandske som danske. Luk en af de mange kanaler og lav ordentligt tv”, lød en persons holdning. Den er næsten identisk med utroligt mange andres.

Stort flertal: DR skal være kritisk
På spørgsmålet om, hvad DR’s rolle skal være, klikkede hele 77% ja til ”At levere undersøgende journalistik, som ser kritisk på udviklingen i samfundet, på politik, på sociale spørgsmål, på firmaers opførsel osv.”

Kun 4% vil da også lade det ramme den undersøgende journalistik, hvis det skulle vise sig absolut umuligt at undgå store besparelser hos DR. Og færre end 2% vil lade det gå ud over de selv-producerede programmer og i stedet købe flere udenlandske.

Meget dansk politik – kun lidt fra USA
72% siger, DR generelt skal dække dansk politik, mens 59% mener, det også skal dække EU-politik. Amerikansk politik mener kun 26%, DR skal bruge krudt på, mens 46% vil have DR til at dække ”anden international politik”. DR skal ”… dække nyheder fra resten af verden, mindst lige så meget som man overfokuserer på USA”, skriver et medlem kontant.

En foreslår, at DR skærer ned på udsendelse af medarbejdere til hele verden, og især til præsidentvalget i USA, mens en anden synes, Anders Lund Madsens tur til Rio for at tale om OL, var ”… en fejl og brug af unødvendigt mange penge.”

Et andet medlem mener, at DR bør ”… bringe udsendelser om Norden ved f.eks. at fortælle om tiltag i Foreningen Norden og bruge de andre landes journalister i nyhedsudsendelser.”

OBS og kritisk, alsidig information
En savner at se de små ”OBS”-udsendelser (Oplysning til Borgerne om Samfundet) og en anden understreger, at DR skal ”… give et sandt billede af Danmark, og også fremhæve meget mere af alt det gode, der foregår i vores land, og imellem mennesker.”

En skriver, at DR’s opgave er at levere ”… kritisk og alsidig information. Dække emner, som mainstream medier nedprioriterer eller bortcensurerer, turde viderebringe holdninger, der ikke stemmer overens med elitens.”

I tråd med dette noterer en anden sig, at DR i dag er ”konservative”.

2 ud af 3: dansk underholdning, tak
Hele 66% mener, DR skal vise danske serier og underholdning. 63% ønsker udsendelser om dansk kultur og historie. Kun ca. halvt så mange ønsker udenlandsk kultur og historie via DR.

Til gengæld vil 59% have DR til at lære os om områder, emner og kulturer i Danmark, flertallet af os ikke kender så godt. En anden beder om ”… mere danmarkshistorie og mere europæisk historie …” og desuden flere udsendelser med undervisning ”… som førhen, f. eks. engelsk el. tysk el. fransk el. fysik og kemi; DR vil jo gerne være en kulturbærende institution, så hvorfor ikke satse på mere undervisning!”

DR og TV 2
En del medlemmer undrer sig over, at DR og TV 2 bruger penge på at bringe reportager fra fx de samme sportsbegivenheder eller kongelige arrangementer. ”Det giver ingen mening ...”, skriver en, mens en anden foreslår, at de to stationer aftaler at skiftes til at vise fx kongelige begivenheder. Medlemmet mener dog, at begge kanaler skal vise Dronningens nytårstale.

Sport – ja tak, men nej tak
Sport fra udlandet er kun 20% interesserede i at få via DR – men 42% ønsker at opleve eller høre om dansk sport hos herigennem. ”Sport er alt for ensidigt og sport for handicappede nedprioriteret – det er diskrimination”, lyder det kontant.

”Sport kunne sagtens skæres ned – der er jo kanaler, der dækker det emne”, lyder det fra en. Skal der endelig spares stort hos DR, mener 50% da også, at DR skal skære ned på dækningen af store, internationale sportsbegivenheder – måske med mindre danskere deltager i dem.

Skal der absolut skæres dybt i DR, så er løsningen ifølge Faglige Seniorers medlemmer fx:

  • Lad være med at sende fra de samme planlagte begivenheder som TV 2 (86%)

  •  Skær ned på ødselhed – mindre chef-lønninger og fratrædelsesordninger (86%)

  • Skær ned på fx dækningen af internationale sportsbegivenheder (50%)

  • Sælg eller udlej DR Koncerthuset mod, at der skal være konkrete optrædener og mulighed for rimelige billetpriser (37%)

  • Samarbejd mere med fx svensk, norsk, tysk eller engelsk TV om indslag fra fx USA,
    Asien osv. (50%)

Pas godt på vores allesammens DR
Et medlem konkluderer, at ”Danmarks Radio er et meget vigtigt medie, som man som dansker bør værne om. Et medie som vi stiller høje krav til. Når vi ser, hvad vi får for vores licens, det være sig radio eller tv, synes jeg ikke, vi kan klage. Ja og tænk sig, uden at vi skal belemres med en masse reklamer. Så pas godt på vores allesammens DR.” 

Faktaboksen herunder er ikke magen til den, der er under en anden artikel,
"Respekt for "alderdommen", DR!" om medlemmernes svar på den samme undersøgelse. 

Faktaboksen herunder er helt magen til den, der er under en anden artikel, "Respekt for "alderdommen", DR!" om medlemmernes svar på den samme undersøgelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

}