Menu

Transport til behandling eller undersøgelse

Du kan i visse tilfælde få dækket dine transportudgifter, hvis du skal til undersøgelse eller behandling hos praktiserende læge, speciallæge, på sygehus, eller du skal til genoptræning efter sygehusophold.

Du skal som udgangspunkt selv sørge for transporten, men du kan i visse situationer få arrangeret befordring. Som hovedregel skal du benytte det billigste transportmiddel. For folkepensionister ydes godtgørelse, hvis udgiften overstiger 25 kr. tur/retur.

Spørge evt. behandlingsstedet om råd.

}