Menu

Handicapkørsel

Hvis du ikke kan benytte de offentlige transportmidler, fordi du er stærkt bevægelseshæmmet og f.eks. benytter rollator eller kørestol, kan du søge din kommune om hjælp til transport til fritidsformål.

Kommunen vurderer dit behov og beslutter om kørsel kan bevilges.

Hvis du bliver godkendt til handicapkørsel, har du ret til 104 ture pr. år. De fleste kommuner har aftaler med trafik-, bus- og taxiselskaber om kørsel.

Læs på din kommunes hjemmeside om kommunens tilbud. Kommunen fastsætter din betaling for handicapkørsel, som normalt afregnes pr. kilometer. Kørselsbevilling til fritidsformål må ikke benyttes til kørsel til behandling hos læge, tandlæge eller anden form for behandling.

Klageadgang

Kommunens afgørelse om handicapkørsel kan ikke ankes.

}