Menu

Den kollektive trafik i Odder har det godt

Af Carsten Elert, Faglige Seniorer

”Der er mange busser og de kører over hele kommunen. Og faktisk er det billigt at ta’ med bussen”, sagde tidligere borgmester Elvin J. Hansen, fra Socialdemokratiet, mens han viste et kort over Odder Kommune hvor buslinjerne var indtegnet.

Elvin J. Hanen, Borgmester i Odder kommune

Elvin er 66 år, og nu medlem af Byrådet i Odder hvor han er formand for Miljø og Teknikudvalget. Han sidder desuden i Repræsentantskabet for Midttrafik. Elvin var inviteret til at tale på et møde i den tværfaglige politiske gruppe i Odder i november måned, hvor 9 personer fra Faglige Seniorer var tilstede.

”Nu kommer letbanen snart, og derudover er der telebusser. Bybussen har været gratis i 2 år, men nu er der igen betaling. Der er ruter i de tyndere befolkede områder af kommunen hvor der er meget få personer med bussen. Det er dyrt for kommunen, og derfor kører busserne sjældent, men til gengæld er der så mulighed for at benytte sig af flexture. Det kan være lidt besværligt med flexture, fordi man skal bestille nogle timer i forvejen, men ellers er det billigt. Flexture er en klar forbedring til busdriften i de tyndt befolkede områder. Det koster 14 kroner per kilometer, dog mindst 70 kroner. Og indenbys 4 kroner per kilometer, dog mindst 30 kroner. Det er faktisk ganske billigt.

Odder Kommune bruger 6,9 millioner til busdriften årligt, og for Midttrafik koster det 54,9 millioner kroner at være en del af Rejsekortet. Jeg har som den eneste af 36 personer, stemt imod rejsekortet. Man burde jo bruge dankortet fremfor rejsekortet. Men rejsekortet er nok kommet for at blive.

Midttrafik har netop lavet en kundetilfredshedsundersøgelse. På en skala hvor 10 point er det højeste, får Odder området 9,3 og det er jo ganske flot. Men det er rigtigt hvad I påpeger, at det ikke viser noget om borgernes samlede tilfredshed med den kollektive trafik”.

Seniorrådet

Udover diskussionen om den kollektive trafik, var Seniorrådet i kommunen også på programmet på mødet i den tværfaglige gruppe. Svenne – Svend Erik Jensen -  der er næstformand i Seniorrådet, sagde blandt andet:

”Seniorrådet består af 5 medlemmer og vi har blandt andet afleveret kommentarer til besparelser som Byrådet har foreslået. Der er blevet privatiseret og det må vi leve med, men jeg er ikke glad for det, og ser ingen grund til at der privatiseres yderligere. Egentlig konkurrenceudsættelse har vi ikke på programmet for næste år, men
er vil blive lavet pristjek, for der er megen fokus på økonomien.

Sundhedscafeen

Vi har været involveret i Sundhedscaféen i Pakhuset, hvor der mødte 120 personer op. Sundhedscaféen er et nyt sundhedsfremmende initiativ i Odder Kommune som et alternativ eller supplement til de forebyggende hjemmebesøg hjulpet i gang med støtte fra den såkaldte Ældremilliard. Odders andel af velfærdsmilliarden er på 4,344 millioner kroner.

Spisevenner

Det sidste jeg kan nævne er, at der er 18 frivillige involveret i vores ordning om Spisevenner, som vi har hver tirsdag og torsdag. De frivillige kører ud med maden for kommunen og spiser sammen med de ældre”.

Carsten Elert / november 2016

 

}
}