Menu

Muligheden for at bruge offentlig transport er omdrejningspunktet for mange seniorers livskvalitet. Blot det at komme rundt i dagligdagen: Købe ind, besøge venner, arrangement i seniorklubben, gå til lægen o.s.v. afhænger for den enkelte senior af, om der er ordentlig offentlig transport tilgængelig fra og til hans/hendes husstand.

Der er mange besværligheder - og udfordringerne tilsvarende mange.

Få afgange og stoppesteder

I landdistrikterne handler de først og fremmest om, at der med den stigende affolkning bliver længere mellem både afgange og stoppesteder. Og for både by og land gælder, at det kan være svært for gangbesværede overhovedet at benytte bus og tog. 

Besværligt rejsekort

Rejsekortet er en udfordring for sig selv, fordi der på nogle strækninger skal tjekkes ind en gang til undervejs på turen.

En indtjekning, der ofte foregår langt fra der, hvor toget holder. Rejsekortet kræver også, at man husker at tjekke ud, ellers vanker der bøder. Det rammer især passagerer med få busafgange og langt til stoppestedet.

Det gør det besværligt at gå tilbage og få tjekket ud via den næste bus. Rejsekortet fordrer også, at man skal være skarp på at oprette sig som bruger på nettet. 

Digitale køreplaner

Og så er der køreplanerne, som flere og flere steder ikke findes i den trykte udgave mere, men kun på nettet.

Flexibel flextrafik

Flextrafik er trafikselskabernes tilbud til dem, der har svært ved selv at komme rundt.  Man skal visiteres til flextrafik af sin kommune, og regler og priser er ikke ens i hele landet.

Læs mere . . .

Du kan læse mere om dine muligheder for at bruge den kollektive trafik hos de enkelte landsdeles trafikselskaber her:

Læs mere hos dit trafikselskab

 

}