Menu

Transport og rejser

Rabatordninger

Trafikselskaberne i Danmark tilbyder rabatordninger på abonnementskort til folke- og førtidspensionister via det såkaldte Pensionistkort.

Uden for Storkøbenhavn kan kortet bruges døgnet rundt. I Storkøbenhavn er der nogle begrænsninger for brug af pensionistkortet på hverdage mellem kl. 07.00-09.00 og 15.00-17.00.

65-billet

Hos DSB og Arriva kan du købe billetter med rabat, hvis du er fyldt 65 år eller modtager førtidspension.

Er du under 65 og modtager pension, skal du have et legitimationskort hos DSB. Kortet er gratis, men du skal hos DSB forevise din seneste pensionsmeddelelse eller en blanket fra din kommune/borgerservice, der bekræfter, at du er førtidspensionist.

Er du fyldt 65 år, skal du kunne dokumentere din alder ved køb af billetten og ved billettering i toget. Ved rejse med en 65-billet får du 25-50 % rabat på togbilletten afhængigt af hvilken ugedag, du rejser på.

Alle trafikselskaber giver rabat til folke- og førtidspensionister på abonnementskortet.

Læs mere på www.dsb.dk under billetter og services

Læs mere på www.dsb.dk

Handicapservice

Når du rejser med tog i ind- og udland, kan du få hjælp til på- og afstigning, hvis du bruger kørestol, rollator, gangstativ m.v. og ikke ved egen hjælp kan komme på og af toget. For at benytte togselskabernes handicapassistance skal du have et legitimationskort fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice, Dansk Blindesamfund eller Synscenter Refnæs.

Hos DSB og Arriva skal du anmode om handicapservice senest 2 dage før rejsen enten hos: DSB handicapservice mellem 8-15 på tlf. 70 13 14 19 tryk 6 – eller udfylde skema til handicap@dsb.dk – eller ringe til DSB Øresund på tlf. 70 13 13 11 eller til Arrivas kundeservice på tlf. 70 27 74 82.

Læs mere på www.dsb.dk under billetter og services

Læs mere på www.dsb.dk

Klageadgang

Klager over rejser sendes skriftligt til trafikselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med trafikselskabets svar, kan du udfylde klageskema på Ankenævnet for Tog og Metros hjemmeside www.abtm.dk Der skal betales ankegebyr til Klagenævnet (max. 160 kr. i 2014).

Læs mere på abtm.dk

Handicapkørsel

Hvis du ikke kan benytte de offentlige transportmidler, fordi du er stærkt bevægelseshæmmet og f.eks. benytter rollator eller kørestol, kan du søge din kommune om hjælp til transport til fritidsformål.

Kommunen vurderer dit behov og beslutter om kørsel kan bevilges.

Hvis du bliver godkendt til handicapkørsel, har du ret til 104 ture pr. år. De fleste kommuner har aftaler med trafik-, bus- og taxiselskaber om kørsel.

Læs på din kommunes hjemmeside om kommunens tilbud. Kommunen fastsætter din betaling for handicapkørsel, som normalt afregnes pr. kilometer. Kørselsbevilling til fritidsformål må ikke benyttes til kørsel til behandling hos læge, tandlæge eller anden form for behandling.

Klageadgang

Kommunens afgørelse om handicapkørsel kan ikke ankes.

}
}

}