Menu

Hvornår kan jeg få ret til seniorjob, efterløn eller folkepension?

}
Kilde: AK-Samvirke.

Kilde: AK-Samvirke.

Det skal bemærkes, at de ældste aldersgrupper i tabellen allerede har passeret de nye aldersregler for, hvornår man kan få et seniorjob. De har allerede mindre end fem år til efterlønsalderen og vil derfor kunne have ret til seniorjob i en kortere periode.
Bemærk: Inden du tager beslutning, kontakt først din A-kasse.

}