Menu

Brøkpension danske statsborgere

Eksempel brøkpension

Folkepension, når du har boet i udlandetFakta: Du har boet 19 år i udlandet og skal på folkepension som 65 årig.

Resultat: Du har således boet i Danmark i 31 år mellem det 15. og 65. år. Du vil være berettiget til 31/40 af den fulde folkepension.

For at få udbetalt fuld folkepension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år, fra du var 15 år og frem til pensionsalderen.

Langt de fleste danske statsborgere, som bor i Danmark, har ret til fuld folkepension. Men hvis du har været bosat i udlandet, kan du risikere, at folkepensionen bliver nedsat.

Har du ikke boet i Danmark i sammenlagt 40 år, nedsættes pensionen forholdsmæssigt. Det vil sige, at jo længere tid du har boet i udlandet des mindre folkepension bliver der udbetalt.

Du skal dog som minimum have boet i Danmark i 3 år mellem det 15. og 65. år.

Hvis du ikke har boet i Danmark i 4/5 af tiden, nedsættes pensionen forholdsmæssigt. Har du fået tilkendt brøk-førtidspension (efter 1.1.2003), kan du søge din kommune om supplement til folkepensionen (kontanthjælp) efter Lov om aktiv Socialpolitik.

Det sidestilles med bopæl i Danmark, hvis man er udenlands, fordi man er udsendt i dansk tjeneste, arbejder i et dansk firma, er under uddannelse eller arbejder på et dansk skib. Samme regler gælder for ens ægtefælle i resten af dennes levetid. 

Ikke-danske statsborgere

Hovedreglen for ikke-danske statsborgere er, at man skal have boet i Danmark i mindst 10 år fra det fyldte 15. år. Ud af disse 10 år skal man skal have boet i Danmark i mindst 5 år umiddelbart inden, man når pensionsalderen for at være berettiget til folkepension. (Denne regel gælder dog ikke for EU/EØS statsborgere og statsborgere fra Schweiz).

Folkepensionen nedsættes forholdsmæssigt efter det antal år, man har opholdt sig i Danmark.

Der gælder endvidere særlige regler for flygtninge.

 

-o-

}