Menu

Dit pensionstillæg til folkepensionen
- ud fra dit samliv

Forskellig familiestatus giver forskelligt pensionstillæg. 

Dit pensionstillæg bliver beregnet ud fra, om du er:

  • 1. Reelt enligPensionstillæg enlig, gift samboende eller arbejdende ægtefælle
  • 2. Enlig, men samboende (ikke gift)
  • 3. Gift med en folke- eller førtidspensionist
  • 4. Gift med en ikke-pensionist (arbejdende ægtefælle).

 

Prøv den beregner, der passer dig bedst øverst på siden, og læs mere om reglerne under hver beregner.

Vær opmærksom på

Hvis du har fået tilkendt folkepension efter den 1. marts 1999 og er bor sammen med en anden uden at være gift, så beregnes dit pensionstillæg, som om du er gift.

Du betragtes dog som enlig, hvis din folkepension er tilkendt før den 1. marts 1999, og samlivsforholdet er begyndt før denne dato.

Formue

Hvis du har en formue, f.eks. penge i banken, aktier og obligationer - eller ejer et hus, har det ingen betydning for beregning af pensionstillægget. Men din renteindtægt fra formuen skal medregnes som en indtægt. 

Arbejdsindtægt

Hvis du har lønindtægt fra personligt arbejde kan du fradrage op til 68.400 kr. før du beregner om pensionstillæg skal sættes ned.

Dette gælder også for din ægtefælle hvis han/hun også er folkepensionist.

-o-

}