Menu

Efterlevelsespension

Betingelser 

Folkepension efter samleverens død 

OBS! Det er en betingelse for udbetaling af efterpension at du og din ægtefælle/samlever har haft fælles bopæl med på det tidspunkt, hvor du dør.

Udbetalingen af din folkepension stopper med virkning fra dagen efter du er død.

Hvis du havde en ægtefælle eller samlever, som også modtager social pension, får vedkommende udbetalt såkaldt efterlevelsespension i 3 måneder efter dødsfaldet.

Efterlevelsespensionen udgør din og din ægtefælle/samlevers samlede pensioner. Udbetalingen beskattes hos den efterlevende, og det er kun den efterlevendes personfradrag der fratrækkes i skatteberegningen. Det betyder, at udbetalingen i de kommende tre måneder efter dødsfaldet bliver mindre, end da I levede begge to.

-o-

}