Menu

Din folkepension -  grundbeløb

Alle har ret til folkepension, men beløbet bliver sat ned, hvis du har en høj arbejdsindtægt ved siden af.

Din folkepension . grundbeløb

Folkepensionens grundbeløb i 2018 er er 74.844 kr. om året. Det svarer til 6.237 kr. om måneden.

Grundbeløbet nedsættes, hvis du har en arbejdsindtægt på 322.500 kr. eller mere. Beløbet nedsættes med 30 % af din arbejdsindtægt ud over denne grænse.

Du har således ret til folkepension, selv om du har en arbejdsindtægt op til cirka 555.000 kr. om året, før grundbeløbet helt bortfalder.

Samlever eller gift

Det har ingen betydning for beregning af dit grundbeløb om du er enlig, lever sammen med en anden, uden at være gift, eller du er gift.

Din samlevers / ægtefælles indtægt har således ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Andre indtægter 

Hvis du har andre indtægter, ud over din eventuelle arbejdsindtægt, f.eks. renteindtægter eller udbytte af investeringer i aktier eller obligationer, har de ligeledes ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb. 

Formue

Hvis du / I har en formue, f.eks. penge i banken, aktier eller obligationer eller værdien af et hus, har det heller ingen betydning for beregning af dit grundbeløb.

Beregn din folkepensions grundbeløb 

-o-

}
}