Menu

Delpension - hvis du går ned i tid

Delpension kan være en mulighed, hvis du ønsker at gå ned i tid og i øvrigt opfylder betingelserne.

Du skal:

  1. Bo i Danmark.
  2. Være fyldt 61 år 1.1.2015 og fra 1.7.2015 være fyldt 61 ½ år. Fra 2014 stiger delpensionsalderen gradvist hvert halve år indtil 63 år.
  3. Være født før 1. januar 1959
  4. Arbejde i Danmark eller på dansk skib.
  5. Have betalt fuldt ATP-bidrag svarende til mindst 10 år af de sidste 20 år.
  6. Have arbejdet i Danmark mindst 2.340 timer indenfor de sidste 24 måneder.
  7. Kunne nedsætte din arbejdstid til gennemsnitlig mindst 12 timer og højst 30 timer ugentlig.
  8. Ikke have opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis.
  9. A-kassen skal have opgjort din pensionsformue.

Delpension søges hos kommunen, hvor du kan få yderligere råd og vejledning om ordningen.

For hver time arbejdstiden nedsættes, gives 82 % af dagpengemaksimum for en time.

Delpension bortfalder, når du overgår til folkepension. Ordningen er under afvikling og bortfalder helt i 2025.

Klageadgang:

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om delpension, skal du sende din klage til kommunen inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen.

-o-

}