Menu

Folkepension

Husk at tjekke / rette din forskudsopgørelse

Folkepension

Din folkepension bliver gjort op en gang om året, når årsopgørelsen fra SKAT er klar. Det betyder, at Udbetaling Danmark beregner, om du har fået det i folkepension, du har ret til. Har du fået for lidt det foregående år, får du penge udbetalt. Har du fået for meget, skal du betale penge tilbage.

Din pension bliver beregnet ud fra din forskudsopgørelse! Tidligere skulle du meddele Udbetaling Danmark, hvis der skete ændringer. Det skal du ikke mere. Udbetaling Danmark får oplysningerne fra Skat.

Til gengæld er det vigtigt, at din forskudsopgørelse så er rigtig! Du kan rette den på skat.dk - og skal logge ind med dit NemID.

 Folkepensionen i Danmark er sammensat af:
(satserne er pr. måned og gældende for 2017).

Enlig:

  • Grundbeløb (max.) ............................. 6.237 kr.
  • Personligt tillæg (max. ) ...................... 6.728 kr.
  • I alt enlig(max. )............................. 12.965 kr.

 

Gift / samlevende:

  • Grundbeløb (max. )............................. 6.237 kr.
  • Personligt tillæg (max. ) ...................... 3.333 kr.
  • I alt gift / samlevende (max. ) .......  9.570 kr.

     + Evt. personligt særtillæg
      + En masse regler.
      + Din personlige tillægsprocent, som du skal bruge, når du søger kommunen om andre tillæg (helbred, varme, bolig, TV-licens m.v.

Hvem kan få folkepension?

Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Det betyder, at du skal være fyldt 65 år før du kan få folkepension. Du kan få folkepension, når du fylder 65  år, hvis du er født før den 1. januar 1954. 

I forbindelse med regeringens såkaldte velfærdsforlig i 2006 vedtog man en gradvis forhøjelse af pensionsalderen – i takt med at levealderen er stigende.

I følge tilbagetrækningsreformen fra 2011 vil pensionsalderen være 67 år for personer, der er født efter den 30. juni 1955.

Fra 2015 skal folkepensionsalderen genberegnes hvert 5. år i forhold til den gennemsnitlige levealder for 60-årige. Det har betydning, hvis du er født efter 31. december 1962. Folkepensionsalderen kan stige med op til 1 år ad gangen.

I december 2015 har folketinget vedtaget, at pensionsalderen er 68 år for personer, der er født efter den 31. december 1962

For nærmere oplysning, se www.pensionsinfo.dk

For at opnå fuld pension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år, fra du fyldte 15 år, og til du fylder 65.

Du får automatisk tilsendt brev fra Udbetaling Danmark et par måneder før, du når folkepensionsalderen med en vejledning om, hvordan du kan ansøge.
BEMÆRK: Dette brev kommer som digital post, hvis du IKKE har fritagelse herfor!

Din forskudsopgørelse skal være rigtig

Udbetaling Danmark beregner din folkepension ud fra din forskudsopgørelse fra SKAT. Derfor skal du interessere dig mere for din forskudsopgørelse end du måske har gjort tidligere. Til gengæld skal du ikke længere oplyse evt. ændringer af din indkomst i årets løb til Udbetaling Danmark. De får oplysningerne automatisk fra Skat.

Derfor er det vigtigt, at din forskudsopgørelse er korrekt.

Så husk at rette din forskudsopgørelse i løbet af året, hvis der er væsentlige ændringer i dn indkomst.

Hvis forskudsændringen betyder ændring i din folkepension, får du brev fra Udbetaling Danmark.

Stadig oplysningspligt

Du har fortsat oplysningspligt overfor Udbetaling Danmark om andre ændringer, der har betydning for din pension f.eks. ændring i din samlivsstatus, flytning eller ændrede formueforhold.

Hvornår udbetales folkepensionen

Pensionen udbetales månedsvis bagud. Vær opmærksom på betydningen af dette ved førstegangsudbetaling.

Hvis du for eksempel fylder 65 den 4. november, vil den første udbetaling være den 31. december.

Såfremt du var tilkendt folkepension inden den 2. februar 1999, udbetales pensionen dog fortsat forud.

Link 

Beregn dit grundbeløb her

Beregn dit pensionstillæg her

-o-

}