Menu

Toårs-reglen går ud på, at du venter med at gå på efterløn i mindst to år fra datoen på dit efterlønsbevis og i denne periode arbejder i mindst 3.120 timer (fuldtidsforsikrede) eller 2.496 timer (deltidsforsikrede). 

Er du født i 1955 eller før, kan du få gavn af toårsreglen. Det kan betyde, at du får bedre vilkår omkring efterlønssats, pensionsmodregning samt ret til optjening af skattefri præmie. 

Du skal udskyde efterlønnen i mindst to år og arbejde i mindst 3.120 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, eller 2.496 timer for deltidsforsikrede. 

Opfylder du ikke toårs-reglen, vil alle pensionsordninger medføre, at din efterløn bliver mindre, uanset om dine pensioner bliver udbetalt sammen med efterlønnen eller ej. 

I visse situationer er der ret til et bundfradrag, der samlet kan udgøre op til 15.100 kr. årligt. 

For personer født 1. januar 1956 eller senere vil pensioner altid medføre fradrag, uanset om man udskyder at gå på efterløn. Udskydelse har derfor alene betydning for optjening til skattefri præmie. 

Personer, der er født mellem 1. januar 1956 og 30. juni 1956, skal udskyde efterlønnen i mindst halvandet år og arbejde i mindst 2.340 timer, hvis man er fuldtidsforsikret. 

Personer, der er født mellem 1. juli 1956 og december 1958, skal udskyde efterlønnen i mindst et år og arbejde i mindst 1.560 timer, hvis man er fuldtidsforsikret. 

Personer, der er født mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1959, skal udskyde efterlønnen i mindst et halv år og arbejde i mindst 780 timer, hvis man er fuldtidsforsikret. 

Personer født 1. juli 1959 eller senere har en tre-årig efterlønsperiode. De kan optjene præmie umiddelbart, når de når efterlønsalderen. Men går de på efterløn tidligere end et år før folkepensionsalderen, kan de ikke længere optjene timer til præmien, uanset at de arbejder samtidig med efterlønnen.

}