Menu

Seniorjob-ordningen – hvad er det?

Et seniorjob er en ekstraordinær ansættelse i kommunen på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Du har ret til et seniorjob, hvis du opfylder anciennitetskravet for at få efterløn, og hvis du samtidig opbruger din dagpengeret mindre end fem år før efterlønsalderen. Hvis du stopper i efterlønsordningen, mister du retten til at få et seniorjob. For mange ældre betyder et seniorjob bedre tryghed i overgangen fra arbejdsmarkedet til efterløn og pension.

Før efterlønsreformerne betød det, at du kunne få et seniorjob, hvis du var fyldt 55 år. For fremtiden øges efterlønsalderen og dermed alderen for, hvornår du kan få et seniorjob. Du kan tidligst få et seniorjob fem år før du kan gå på efterløn. Hvis du f.eks. kan gå på efterløn som 62-årig, kan du derfor tidligst få tilbudt seniorjob som 57-årig.

Som du kan se på skemaet med efterlønsog folkepensionsalderen bliver alle, der er født i 1954 og derefter, berørt af efterlønsreformens ændringer.

Se skemaet her

På hjemmesiden for A-kassernes Samvirke www.ak-samvirke.dk kan du se detaljer om seniorjob.

Her er nogle af de mest væsentlige regler for retten til seniorjob:

  • Din bopælskommune har pligt til at ansætte dig i et seniorjob i kommunen, når du opfylder betingelserne. Du skal selv sende en ansøgning til kommunen – der er ingen blanketter. Du kan tidligst søge tre måneder før og senest to måneder efter, at din dagpengeret udløber.
  • Kommunen skal tilbyde ansættelse i et seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede.
  • Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med dig og bl.a. under hensyn til dine kvalifikationer og interesser.
  • Løn- og arbejdsvilkårene skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.
  • Seniorjob er støttet arbejde og kan derfor ikke berettige til en ny dagpengeret.
  • Når du er i seniorjob, skal du være tilmeldt uden ydelse i jobcenteret, og du skal tage imod formidlet arbejde. Får du ordinært arbejde og bliver uforskyldt ledig, har du fortsat ret til seniorjob. Men hvis du genoptjener en ny ret til dagpenge, bortfalder din ret til et nyt seniorjob.

Udpluk af regler for a-kasser og kommuner

  • A-kasserne skal vejlede om evt. ret til seniorjob.
  • Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed.

 

}