Menu

Fleksydelse – hvad er det?

Fleksydelse er en efterlønslignende ordning for personer i fleksjob.

Fleksydelsen kan gives til personer med en varig begrænsning i arbejdsevnen, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

 

}