Menu

Efterlønsbeviset udstedes af a-kassen, når du opfylder betingelserne for at gå på efterløn. Det giver dig bl.a. ret til at gå på efterløn, selv om du senere skulle blive syg, og eventuelt den sats, som du kunne være berettiget til ved efterlønsalderen.

Fortrydelsesordningen

Fortrydelsesordningen er et tilbud til dig, hvis du har fortrudt, at du ikke har tilmeldt dig efterlønsordningen. Fortrydelsesordningen giver mulighed for at opnå efterløn på nedsatte satser, hvis du har haft et langvarigt og uafbrudt medlemskab af a-kassen.

Ordningen forudsætter blandt andet, at: 

  •    Du har været tilmeldt i mindst 15 år før din efterlønsalder.
  •    Du indbetaler efterlønsbidrag i mindst 15 år inden din efterlønsalder
  •    Du ikke har fået dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i efteråret 2012.

Pensionsmodregning

Dine pensionsordninger kan påvirke størrelsen af den efterløn, du modtager. Pensioner vil som hovedregel blive modregnet i efterlønnen. De pensioner, der er tale om, er pensioner oprettet som led i et ansættelsesforhold eller private pensioner, hvor der er givet skattefradrag ved indbetalingen. Der modregnes også for tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Det gælder også for opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Det afhænger af alderen, hvilke regler der gælder for fradrag for pension i efterlønnen. Men i hovedtræk er der forskel på reglerne for personer født før 1. januar 1956 og dem, der er født fra og med denne dato.

Du vil også kunne blive modregnet for udbetalinger fra det 60. år og indtil efterlønsalderen, hvis du er født fra og med 1. januar 1954.

Danske pensionsselskaber, LD, banker mv. indberetter værdien af pensionsordningerne til din a-kasse et halvt år før din efterlønsalder. A-kassen sender en opgørelse til dig umiddelbart før, du når din efterlønsalder.

Du skal selv kontrollere disse oplysninger og supplere opgørelsen, hvis du har pensioner, som ikke fremgår af opgørelsen. Det kan f.eks. være udenlandske arbejdsmarkedspensioner, hvis du har arbejdet i udlandet.

}