Menu

Efterløn - på vej fra job til seniortilværelsen

Efterlønsbevis – hvad er det?

Efterlønsbeviset udstedes af a-kassen, når du opfylder betingelserne for at gå på efterløn. Det giver dig bl.a. ret til at gå på efterløn, selv om du senere bliver syg og eventuelt den sats, som du kunne være berettiget til ved efterlønsalderen.

Betingelser

Det er ikke altid let at finde ud af, hvornår du kan gå på efterløn og derfra på folkepension. Og hvordan er det lige med seniorjob?

Der er nogle betingelser, du skal opfylde, ligesom der er en række overgangs-ordninger alt efter, hvornår du er født.

Det vil vi gennemgå i det følgende.

På skemaet kan du ved at følge dit fødselsår se, hvornår du er berettiget til de forskellige ydelser. Her kan du se, hvornår du kan få efterløn og folkepension.                      

Betingelser, du skal opfylde for at gå på efterløn:

  •    Du skal være medlem af en a-kasse.
  •    Du skal have nået den såkaldte efterløns-alder. Frem til 2017 bliver den gradvist forhøjet fra 60 år til 62 år. Forhøjelsen af efterlønsalderen fortsætter, indtil den i 2023 er 64 år. Fra 2018 til 2023 bliver den periode, hvor du kan få efterløn, nedsat fra fem til tre år. Resultatet er, at du i 2023 kan gå på efterløn som 64-årig og få efterløn i tre år.
  •    Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest startet betalingerne, da du fyldte 30 år. Du kan opnå ret til efterløn efter nogle mildere betingelser, hvis du er født før 1. januar 1978.
  •    Du skal have ret til dagpenge for at kunne gå på efterløn. Du skal altså være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må ikke være syg eller ude af stand til at påtage dig arbejde. Derudover skal du opfylde beskæftigelseskravet, dvs. have arbejdet 52 uger inden for de seneste tre år.
  •    Du eller dit pensionsselskab skal indberette værdien af dine pensionsordninger til din a-kasse, fordi der skal finde en modregning sted.
  •    Du skal bo i Danmark, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz eller et EU-land. Du vil som hovedregel blive beskattet, som hvis du fortsat boede i Danmark.

Hvis du tager ophold uden for EØS-landene, kan du få udbetalt efterløn i op til 3 måneder pr. kalenderår. Du har pligt til at oplyse din A-kasse om ophold uden for EØS-lande. (EØS-landene er EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz).

Udbetalingen af efterlønnen stopper ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen.

}