Menu

Din personlige tillægsprocent

Udbetaling Danmark beregner og fastsætter din personlige tillægsprocent, når de beregner din folkepension.

Din personlige tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.

Hvorfor en personlig tillægsprocent?

Din personlige tillægsprocent benyttes f.eks., når der skal beregnet varmetillæg, nedsat licens og helbredstillæg m.v.  Ved beregning af varmetillæg til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003) benytter man ligeledes den personlige tillægsprocent.

 

}

 

Hvis en enlig ikke har mere end 20.500 kr. pr. år i indtægt ud over folkepensionen, er din personlige tillægsprocent 100.

Hvis et ægtepar ikke har mere end 40.600 kr. pr. år i indtægt udover folkepensionerne, er din personlige tillægsprocent 100.

Husk: Hvis du har fået tilkendt folkepension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal din personlige tillægsprocent beregnes, som om du var gift.

Ved indtægter udover ovenstående grænser nedsættes tillægsprocenten med 1 for hver 507 kr. for enlige og med 1 for hver 1.022 kr. for gifte. Der sker altså en gradvis nedtrapning af det personlige  tillæg, indtil det helt bortfalder ved indtægter udover folkepensionen for enlige på 71.200 kr. og 142.800 kr. for ægtepar.

På pensionsmeddelelsen kan du se, hvad din personlige tillægsprocent er. Hvis den for eksempel er 65, vil du kun få tilskud med 65 % af kommunens bevilling.

Du lan beregne din tillægsprocent ved at bruge vores beregner. 

Beregn tillægsprocenten for en enlig folkepensionist

Beregn tillægsprocenten for ægtepar

Klageadgang:

Du kan klage til Ankestyrelsen over fastsættelsen af din formue og din personlige tillægsprocent.

Det gør du ved at sende klagen med digital post til Udbetaling Danmark til ”Klager – pension” inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen om din personlige tillægsprocent og formueberegning, se evt. på www.borger.dk

Du kan også ringe til Udbetaling Danmark inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

}

Indtast dine egne tal:

(= Sum af løn, renteindtægt og udbytte m.v., men ikke din folkepension)
- Indtast din likvide formue, men ikke værdi af ejendom.
}