Menu

Ud i det blå - husk det blå sygesikringeskort

Skal du ud og rejse, så vær sikker på at du i god tid forinden har bestilt dit blå sygesikringskort. Det velkendte gule kort kan du ikke længere bruge til rejser (få landet undtaget).

Det blå sygesikringskort er gratis og skal bestilles på Borgerservice. Det kan gøres online på borger.dk.

Bestil det blå sygesikringskort via borger.dk

Hvad er det blå EU-sygesikringskort?

Det blå EU-sygesikringskort er et kort, der viser, at du har ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Du skal stadig bruge det gule sundhedskort, når du tager til lægen eller bruger andre sundhedsydelser i Danmark, eller hvis du rejser til Grønland eller Færøerne.

Tegn en rejseforsikring, der dækker din rejse

Når du rejser til alle andre lande end ovennævnte, dækker får du ingen dækning, hverken fra det gule eller det blå kort!

Det blå kort som identifikation

Uanset, at kortene ikke dækker, så sørg alligevel at få udstet et blåt sygesikringskort. Det bliver i flere og flere landet, sammen med dit pas, accepteret som officiel identifikation af, at du er den du er.

Din rejseforsikring er vigtig!

Hvis du bliver syg eller kommer alvorligt til skade, at det kræver lægehjælp eller endsige hospitalsindlæggelse i et af de lande, der ikke er dækket af de to sygesikringskort, SÅ ER DU ILDE STEDT, hvis du ikke har tegnet en privat rejseforsikring! Det kan endog blive MEGET DYRT at blive syg i udlandet, hvis dine rejseforsikring ikke er i orden og up-to-date!

Husk at få en medicinsk foråndsvurdering

At du fortsat husker medicinsk forhåndsvurdering, hvis du har været syg/i behandling i perioden op til afrejsen.

Læs mere . . .

Se de konkrete regler og dækninger i det land, du planlægger at rejse til, på huskdetblaa.dk  

Husk det blå - om dækning i andre lande

}
}