Menu

Personligt tillæg

Tillægget kan ydes til økonomisk vanskeligt stillede folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003). Du skal søge det personlige tillæg hos kommunen. 

Du kan søge om personligt tillæg til enkeltudgifter som: flytning, egenbetaling af briller, diætkost, højskoleophold m.m.

Det er din kommune, der fastlægger, hvor meget man må have i formue, for at kunne få personligt tillæg.

Socialministeriet udsender dog hvert år en vejledende formuegrænse, som er på 82.600 kr.

Endvidere opererer de fleste kommuner også med et såkaldt rådighedsbeløb. Det er det beløb, man vurderer, du skal have til rådighed til mad, tøj og fornøjelser m.v., når de faste udgifter er betalt.

Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering. Der er stadig store forskelle på kommunernes forvaltning og bedømmelse af behov for personligt tillæg. Så spørg din egen kommune.

Personligt tillæg er ikke skattepligtigt. Du har ikke retskrav på at modtage dette ekstraordinære personlige tillæg.

Klageadgang:

Hvis du er utilfreds med kommunens beslutning, kan du klage inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Kommunen skal herefter genvurdere beslutningen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder beslutningen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen.

-o-

}