Menu

Ejerbolig – ejendomsskatter

For ejere af egen bolig er der mulighed for at få lån til betaling af de kommunale ejendomsskatter, der påhviler boligen, samt lån til tilslutningsafgift til kollektive anlæg f.eks. fjernvarme. Den enkelte kommune kan beslutte, om lånemuligheden også skal omfatte vej- og kloakudgifter.

Du kan også vælge at få lån til betaling af ejendomsskatterne i et eventuelt sommerhus, men du kan kun få lån til én ejendom. Lånet ydes af den kommune, ejendommen ligger i.

Find ansøgningsskema her: 
Ansøgningsskema

Lån

Betingelserne er, at du har fast bopæl her i landet, og at du eller din ægtefælle er fyldt 65 år eller får social pension, brøkpension eller modtager efterløn.

Du kan få lån uanset størrelsen af din indkomst eller formue.

For at kommunen må yde lånet, er det en betingelse, at der er friværdi i ejendommen. Lånet skal sammen med øvrige tinglyste hæftelser på ejendommen ligge indenfor den seneste offentlige vurdering.

Som sikkerhed for kommunens ydelse af lånet skal der tinglyses et skadesløsbrev eller ejerpantebrev.

Tilbagebetaling

Lånet skal tilbagebetales ved flytning, salg eller dødsfald. Dog kan kommunen beslutte, at lånet forbliver i ejendommen, hvis denne overtages af et husstandsmedlem i forbindelse med ejerens død eller flytning til plejehjem. En ægtefælle har dog krav på, at lånet forbliver i ejendommen. Renten af ejendomsskat er i 2015 1,64 %.

Renten fastsættes hvert år efter markedsniveauet og tilskrives én gang årligt ved årets udgang. Kommunen skal hvert år senest 1. marts give dig besked om, hvor meget du skylder, hvilke skatter lånet har dækket og tilskrevne renter.

}