Menu

Helbredstillæg

Almindeligt helbredstillæg

Det siger Sundhedsloven:

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundheds-
loven.

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, har du løbende ret til tilskud til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

Som folkepensionist (eller førtidspensionist efter de gamle regler før 2003) kan du søge tilskud i form af helbredstillæg til udgifter i forbindelse med f.eks. medicin og behandlinger.

Du skal først søge om et helbredskort hos Udbetaling Danmark via hjemmesiden www.borger.dk

Helbredskortet fornys automatisk hvert år ved årsskiftet.

Link:

www.borger.dk (helbredstillæg)

HelbredstillægTillægget ydes til pensionister, der har en personlig tillægsprocent over 0 og en likvid formue under 84.300 kr. Denne grænse gælder også for ægtefællers/ samleveres samlede formue.

Link:
Du kan beregne dit helbredstillæg her, hvis du er enlig.

Almindeligt helbredstillæg

dækker en del af de udgifter, du har til medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparat, fodterapi (efter henvisning), kiropraktor og psykologhjælp.

Der kan kun ydes helbredstillæg til de typer medicin og de behandlinger, som sundhedsloven også yder tilskud til. Sundhedsloven yder bl.a. tilskud til det meste lægeordinerede medicin, til almindelig tandbehandling og til visse behandlinger hos kiropraktorer.

Til lægeordineret medicin ydes kun tilskud i forhold til prisen for det tilsvarende billigste lægemiddel.

Hvor meget kan du få i tilskud

Hvis du har en personlig tillægsprocent på 100, og din likvide formue er under 84.300 kr., har du ret til et helbredstillæg på 85 % af dine egne udgifter til ovenstående. Det betyder, at hvis du f.eks. har en udgift til medicin på 300 kr. (efter fradrag af sundhedslovens tilskud), vil helbredstillægget dække 255 kr. heraf. Din egen reelle udgift er herefter 45 kr. Helbredstillægget nedsættes i takt med den personlige tillægsprocent. Hvis din personlige tillægsprocent f.eks. er beregnet til 60, på grund af indtægter ud over folkepensionen, vil du få 60 % af det, du ville have fået ved en tillægsprocent på 100.

Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Hvis du får andre tilskud (f.eks. fra en privat sygeforsikring), skal disse tilskud fratrækkes, inden Udbetaling Danmark beregner helbredstillægget.

Helbredstillæg er en ret du har, hvis ovennævnte generelle betingelser er opfyldt. Kommunen skal ikke beregne dit rådighedsbeløb som ved ansøgning om andre personlige tillæg.  

Helbredstillæg er skattefrit.

Du kan søge om personligt tillæg til den del af udgiften, helbredstillægget ikke dækker, hvis du er vanskeligt stillet økonomisk.

Link:

Se reglerne om personligt tillæg

Du kan beregne dit helbredstillæg her, hvis du er gift/samlever.

Udvidet helbredstillæg

Sundhedsloven yder ikke tilskud til tandproteser, briller og fodbehandlinger, men du kan søge udvidet helbredstillæg på visse betingelser. Du skal ansøge hos din kommune, inden behandlingen / varen bestilles. Kommunen skal vurdere, om udgiften er nødvendig.

Tandproteser
Helbredstillæg til tandproteser ydes til udgiften til billigste, (men tilstrækkelige) aftagelige protese. Hvis du ønsker en fast protese, kan du dog også få tilskud, som så blot beregnes i forhold til udgiften til en aftagelig protese.

Briller eller kontaktliner
Helbredstillæg til briller kan ydes til udgiften til en standardbrille (stel og glas), men ikke til glas med ”glidende overgang” og ikke til almindelige læsebriller, medmindre der er en forskel mellem glassene på 1 dioptri eller derover, eller du har en bygningsfejl på 1 dioptri eller mere på mindst ét øje.

Hvis du ønsker kontaktlinser, bliver tilskuddet beregnet i forhold til udgiften til en standardbrille. Hvis du ønsker brilleglas med ”glidende overgang”, bliver tilskuddet beregnet i forhold til en standardbrille med indbygget læsefelt.

Leverandør
Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører, f.eks. tandteknikere, optikere og fodbehandlere. Men du kan alligevel selv vælge, hvilken leverandør du vil bruge. Dit tilskud vil så blot blive beregnet på grundlag af den udgift, kommunen eventuelt har indgået en prisaftale om.

Klageadgang:

Hvis du er utilfreds med kommunens beslutning, kan du klage inden 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere beslutningen indenfor 4 uger. Hvis kommunen fastholder beslutningen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen.

Beregn dit helberedstillæg nedenfor:

}

Indtast dine egne tal:

Din likvide formue, som den var den 1. januar
(Fratrukket evt. tilskud fra Danmark eller lign.)
Den personlige tillægsprocent, som du har fået oplyst af kommunen.
}
}
}