Menu

Boligsikring når du bor i lejebolig

Hvis du bor til leje, kan du søge om boligsikring. Du kan ikke søge boligsikring, hvis du bor i en ejerbolig eller andelsbolig. Da kan du i stedet søge om boligydelse.

Læse afsnittet om boligydelse

Beregning af din boligsikring

Boligens størrelse og antal beboere:
Her er tale om antal kvadratmeter (ikke antal værelser). Der medregnes 65 m2 for den 1. person og 20 m2 for de efterfølgende. Bor I for eksempel 2 personer i en lejlighed på 95 m2 medregnes 85/95 af huslejen.

Helårsbolig:
Boligen skal være en helårsbolig med køkken eller køkkenniche samt afløb.

Hvilke udgifter medregnes:
Der medregnes kun den rene husleje. Udgifter til elektricitet, varme og vand medregnes ikke. Du skal selv betale mindst 1.992 kr. af huslejen om måneden.

Husstandens størrelse:
Antallet at personer i boligen, både børn og voksne.

Husstandens indkomst:
Her indgår samtlige beboeres indtægter og formueforhold.

Her kan du søge:
Du kan søge boligsikring via www.borger.dk. Ansøgningen sendes elektronisk til Udbetaling Danmark, som står for beregning og udbetaling.

www.borger.dk kan du desuden selv prøve at beregne din boligsikring.

Læs mere eller søg boligsikring på borger.dk

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse om boligsikring, skal du stile klagen til Ankestyrelsen og sende den enten digitalt eller som brev til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63, hvis du ikke har mulighed for at klage skriftligt.

Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

-o-

}