Menu

 ”Ældrechecken” den supplerende pensionsydelse

Den supplerende pensionsydelse, ”Ældrechecken”, er et engangsbeløb, som - uden ansøgning skal udbetales hvert år i januar måned til økonomisk svagt stillede folkepensionister. Ydelsen udbetales sammen med den folkepension, der udbetales i januar måned. Ældrecheken vil således fremgå af din pensionsmeddelelse for januar eller februar, alt efter om du er "forudlønnet" eller "bagudlønnet".

Ældrecheck - supplerende pensions-ydelseÆldrechekens fulde beløb er: 17.200 kr.
Til par, som begge opfylder nedenstående betingelser, udbetales ældrecheken til begge to.

Betingelser

Man skal opfylde betingelserne for folkepension inden 1. januar i udbetalingsåret, d.v.s. bl.a. være fyldt 65 år inden 1. januar. Det er endvidere en betingelse, at pensionisten – og en eventuel ægtefælle eller samlever – har en samlet likvid formue under 86.000 kr.

I opgørelsen af likvid formue indgår ikke friværdi i egen bolig. Men vær opmærksom på at en boligkassekredit betragtes som likvid formue. Formuen opgøres pr. 1. januar.

Bemærk: Den supplerende pensionsydelse er skattepligtig, men indgår – i modsætning til folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg – ikke i indtægtsgrundlaget for beregning af boligydelse.

Klageadgang:

Du kan klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om Ældrecheck. Det gør du ved at sende klagen med brev eller digital post til Udbetaling Danmark inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Du kan også ringe til Udbetaling Danmark. 

-o-

}

Indtast dine egne tal:

(= Den likvide formue, som den var den 1. januar)
(Den personlige tillægsprocent, fremgår af pensionsmeddelelse fra kommunen)
}