Menu

VI vil gerne vide . . . 

. . . noget om den seniorklub, du er medlem af. Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sende jer information om de tilbud vi giver til klubberne i løbet af året.

Jeres bestyrelse

Vi vil gerne have oplyst navn, adresse og E-mail m.v. på jeres bestyrelse (formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, billagskontrollanter og evt. andre).

Normalt vil det være jeres kasserer eller jeres sekretær i bestyrelsen, der sender disse oplysninger ind til os.

Med i klubkartoteket

Vi registrere oplysningerne i vores klubkartotek, så vi kan sende vores Nyhedsbrev ud til alle i jeres bestyrelsen, der har en E-mail adresse.

I bedes derefter selv informere dé af jeres medlemmer, der ikke har en E-mail adresse.

Til de klubber, der ikke har E-mail adresse, da vil vi fortsat sendes vores Nyhedsbrev ud pr. papir. Således vil alle klubber fortsat få informationerne fra os, Vi sparer temmelig mange penge i porto ved at kunne sende mails ud til klubformændene og nu også til  bestyrelsesmedlemmerne. Samtidig opnår vi den fordel, at flere aktive i klubberne får vores materiale.

Oplysninger gives ikke videre

BEMÆRK: Vi udveksler IKKE jeres bestyrelsesmedlemmers kontaktoplysninger eller E-mail adresse til andre! I nogle tilfælde kan I få tilsendt fra andre organisationer eller firmaer. I sådanne tilfælde er det altid Faglige Seniorer - og dermed sekretariatet der har afgjort om materialet skal sendes ud. Og det er os, der i praksis sender materialet ud.

Når der sker ændringer

Sker der ændringer i jeres bestyrelse i løbet af året vil vi gerne have dem indsendt pr. E-mail til info@fagligsenior.dk eller ved at en af jer ringer til os på telefon 33 63 24 50

Medlemsindberetning én gang om året

Een gang om året skal sekretariatet have medlemsindberetningen fra klubberne!

L-a-n-g-t- de fleste seniorklubber slipper helt for den årlige medlemsindberetning. Det drejer sig om alle de faglige seniorklubber. vi får nemlig disse oplysninger direkte fra forbundet.

Tilbage er, at de tværfaglige seniorklubber én gang om året skal indsende medlemsindberetning til os. Vi udsender det nødvendige materiale  i december måned, og så har de tværfaglige klubber frist til medio januar til at få materialet sendt retur i udfyldt stand.

Deltag i vores online spørgeskemaer

Fra tid til anden sender vi et on-line spørgeskema ud til klubberne. Det kan være om spørgsmål, der drejer sig om klubarbejdet, eller spørgsmål der drejer sig om ældrepolitiske emner.

Det det betyder meget for os, at så mange af jer som muligt deltager i disse undersøgelser. Jo højere svarprocent vi får, jo mere kan vi bruge resultatet til i vores fremtidige arbejde.

Vi sender ikke online spørgeskemaer ud ret tit.

På forhånd tak.

}