Menu

Tværfaglige kommune grupper

Klik på kortet og find din kommune . . .

 Oversigt over Faglige Seniorers kommune grupper

Kummune gruppeGrøn = Tværfaglig kommune grupper er i gang.

kommune gruppeGul = Tværfaglig kommune gruppe er under opstart.

Kommune gruppeRød = Her er vi ikke nået til endnu.

Faglige Seniorers frivillige får indflydelse på  ældres hverdag i flere og flere kommuner

Faglige Seniorer har nu fået oprettet tværfaglige grupper i 39 kommuner, og vi er for øjeblikket igang i yderligere 22 kommuner.

I foråret 2017, deltager 500 frivillige Faglige Seniorer i kommune gruppernes arbejde med seniorernes hverdagsproblemer i deres kommune. 

Grupperne tager problemer op, som berører seniorernes livskvalitet, og de går til kommunens politikerne for sammen at finde løsninger, der gavner seniorerne.

Hvis dette frivillige arbejde også noget for dig, så ring til Faglige Seniorer på telefon 33 63 24 50.

Magten ligger i kommunen

Magten til at bestemme over rigtig mange emner, der har betydning for seniorers liv, ligger nemlig hos byrådet i hver kommune. Byrådet beslutter bl.a., om du og din nabo kan få den hjemmehjælp, I hver især har brug for, om bussen stopper nær din adresse, og hvornår huller i fortovet eller en sløv vejbelysning bliver ordnet, så du og dine besøgende kan færdes mere sikkert.

Vi vil gøre en indsats i kommunerne

Derfor har Faglige Seniorers hovedbestyrelse besluttet at opruste vores indsats i alle kommuner. Vi vil stå stærkere i forhold til kommunalbestyrelserne og embedsmændene, så vi bedre kan gøre en indsats for ældres levevilkår i de enkelte kommuner.

Samtidig gør vi vores øvrige arbejde og aktiviteterne i seniorklubberne landet over mere synligt.  

Faglige Seniorers sekretariat har i samarbejde med vores sektioner og næsten 500 lokalklubber klubber foreløbig arbejdet i 61 kommuner med at samle og støtte de frivllige, der vil være med i vores tværfaglige kommune grupper.

Er vi allerede nu aktive i din kommune?   

Det kan du se på vores Danmarskort over frivillige i vores kommune netværk.

Link:

Klik her og se Danmarkskortet med status for vores arbejde i kommunerne.

Vores frivillige bliver hørt!

Vi kan allerede se, at vores tværfaglige kommune grupper bliver hørt og taget alvorligt af politikerne i kommunerne.

Vi kan også se, at en anden fordel ved at arbejde i kommunen er, at man så kan fokusere på problemer, seniorer især oplever i en specifik kommune. Nogle emner er selvfølgelig ens landet over og går igen fra kommune til kommune, mens andre emner kan variere meget afhængigt af, hvor man bor. Det afgørende er, hvad jeres tværfaglige kommune gruppe oplever som mest vigtigt, og jeres arbejde tager sit udgangspunkt i almindelige seniorers liv og vilkår. Det kan være spørgsmål som fx:

  • Hvordan sikrer vi, at alle seniorer har et værdigt liv

  • Hvordan påvirker vi bedst kommunens budget

  • Madordninger, pris og kvalitet

  • Ressourcer på plejehjemmene

  • Hvem skal have glæde af ”Værdigheds-milliarden”

  • Hvordan får man den fornødne hjælp til personlig pleje

  • Hvordan kan flest mulige seniorer komme ud og helt hjem med offentlig transport

 

Grupperne kan f.eks. også:

  • Støtte det lokale ældreråd og sørge for, at flere hører, læser og taler om det

  • Finde gode kandidater til næste ældrerådsvalg

  • Holde fx borgermøder eller lukkede møder med ældreråd og kommunalpolitikere om emner, som har betydning for lokale seniorers liv

Det er altid dig og jer i hver enkelt kommune, som afgør, hvad der er vigtigt i jeres område.

Stor interesse fra politikere

I enkelte kommuner er vi nået så langt, at de første borgermøder er holdt. Her har emnerne f.eks. været besparelser på ældreområdet, lokal transport og ubesværet færdsel.

Vores lokale grupper i flere af de øvrige kommuner er ved at planlægge den slags møder til efteråret.

De kommunale politikere er stærkt interesserede i at deltage både i borgermøder og i møder kun med vores grupper. Flere kommuner inviterer også de kommunale Faglige Seniorer med i udvalg, som arbejder med ældrepolitiske emner.

Har du lyst til at vide mere - eller til at være med?

Vil du vide mere om projektet så udfyld nedenstående formular og vi registrerer dig i vores kommunenetværk. Du hører nyt fra os så snart vi nar noget nyt om aktiviteterne i din kommune. Hvis du har spørgsmål inden er du velkommen til at ringe til Eva på telefon 33 63 24 61 (onsdag-fredag) eller til sekretariatet på telefon 33 63 24 50.

---

}
}