Menu

Bestyrelsesmedlemmerne er forsikret

Faglige Seniorer har tegnet landsdækkende forsikring, der kan tages i brug, hvis et bestyrelsesmedlem i en af seniorklubberne kommer til skade i forbindelse med abejdet i klubben.

Meninge medlemmer er ikke dækket af denne forsikring - det er "kun" valgte i klubbestyrelsen. Menige medlemmer henvisers til at tegne deres egen private forsikring, hvis de ikke allerede har det.

Det er Faglige Seniorer på landsplan, der betaler forsikringspræmien.

 

}