Menu

Faglige klubber mod ensomhed

Noget af det værste, de fleste af os nok kan forestille os, er at blive ensomme på vores gamle dage. Tænk hvis man ikke har kontakt til nogen i dagligdagen, ja – måske slet ikke overhovedet. Undersøgelser viser, at cirka 50.000 af de danskere, der er pensioneret, er ensomme uden at de selv ønsker det.

Ikke OK i vores velfærdssamfund

Det skal vi ikke leve med i et velfærdssamfund som vores. Derfor har vi også søgt om midler fra Socialministeriet, til at gøre noget ved det. Og vi har fået penge til vores projekt "En udstrakt hånd".

Projektet er nu afsluttet og vi har udgivet en inspirationsavis, der giver gode råd til andre, der arbejder med at få deres ensomme med i aktiviteterne. Du kan få et gratis eksemplar af avisen ved at kontakte os på telefon 35 24 64 12 eller ved at sende en E-mail til info@fagligsenior.dk.

Faglige klubber mod ensomhed
Læs mere i avisen som kan rekvireres hos Faglige Seniorer enten ved at sende en mail på info@fagligsenior.dk eller ved at ringe på 35 24 64 12.

Finde metoder

Projektet "En udstrakt hånd" handlede om udvikling af metoder til at få fat i ældre ensomme, og fastholde dem i deltagelse i aktiviteterne i vores knapt 500 seniorklubber rundt om i landet.

Vi stod for projektet i samarbejde med Center for Alternativ Samfunds Analyse (CASA).

Det unikke ved Faglige Seniorer, og som ingen andre ældreorganisationer kan hamle op med, er nemlig vores mange lokale, velfungerende klubber, der alle bygger på frivilligt arbejde - og på, at seniorerne kender hinanden fra arbejdspladserne, dengang de selv var aktive på arbejdsmarkedet.

Medlemstallet i seniorklubberne rundt om i landet udgør på landsplan et samlet netværk på ca. 183.000 personer. Ret mange! Selvom om vi godt ved, at ikke alle medlemmer deltager aktivt i klubbernes aktiviteter. Heldigvis er mange af medlemmerne aktive i deres seniorklube, men ikke alle - bl.a. mangler vi jo netop de ensomme, der ikke møder til klubbens aktiviteter af egen drift.

Men udgangspunktet er imponerende!

Det skulle projektet

Projektets bestod i at engagere de aktive klubdeltagere og få dem til at bruge forskellige metoder til at rekruttere ensomme i kredsen af de ikke-aktive medlemmer.

I projektet har vi måtte vælge nogle geografiske områder ud – nogle sektioner – hvor vi prøver at aktivere klubberne. Alle seniorklubber har således ikke været med i projektet.

Men ALLE seniorklubber kan helt sikkert bruge projektets erfaringer i deres "rekrutteringsarbejde" i kredsen blandt deres ensomme medlemmer, eller medlemmer, deer af andre årsager bare ikke kommer til klubbens aktiviteter.

Kendskaber til medlemmerne er vigtig

Grundideen er, at udnytte det kendskab, de aktive medlemmer i klubberne har til gamle kollegaer, som endnu ikke er en del af fællesskabet i klubberne.

Personligt kendskab endnu bedre
Og samtidig er den, at de ensomme opsøges af nogen, de kender personligt, og som direkte, ærligt og vedholdende inviterer dem med ind i det sociale fællesskab i klubben.

"Det er ikke svært at lave aktiviteter for ældre – det svære består i at få fat i de ensomme og få dem til at deltage i fællesskabet."

Som en del af processen er medlemmerne af seniorklubberne blevet inddraget i at målrette indsatsen og udvælge den relevante personkreds. Sektionerne og klubberne er således altafgørende for, at projektet har fået succes.

Redskaberne kan bruges af alle

Vi har afprøvet og evalueret en række forsøg hos en række klubber, og resultaterne formidles bredt til inspiration for andre – først og fremmest til vores øvrige knap 500 seniorklubber, men også til andre frivillige og ældreorganisationer, der vil kunne bruge erfaringerne og anbefalingerne.

Vi kan glæde os over, at det er tydeligt, at seniorklubberne og vil kan en masse for at afhjælpe ensomhed blandt deres medlemmer.

Forslagene er mange

Det handler meget om at tage personlig kontakt til de medlemmer, vi ved sidder alene derhjemme. Den personlige kontakt er vigtig, og skal helst komme fra én, det ensomme medlem kender. Derfor er redskabet godt i den sammensætning som Faglige Seniorers klubber har.

Der er blevet foreslået kørselsordninger, hvor man henter folk derhjemme på bopælen og bringer dem til klubarrangementet.

Der er blet foreslået specielle arrangementer for nye, og også at man måske laver arrangementer, der er målrettet enlige mænd. For mændene har faktisk en tendens til at blive endnu mere ensomme, hvis de mister deres samlever.

Brug dit fag

Mentorordninger på vores tekniske skoler er også en fin måde at aktivere ældre ensomme på. At det så ikke sker i seniorklubben er mindre vigtigt. Med mentorordningerne kommer de ældres evner i spil overfor de unge på skolerne. Det er alle tiders for begge parter.

Arbejdende værksteder

Arbejdende værksteder, hvor de ældre kan bruge deres gamle faglige kunnen sammen med tidligere kollegaer, er også et af forslagene.

Fagligt OG socialt hitter

Det viser sig, at det, der er vigtigt, er, at løsninger helst både skal omhandle noget fagligt og noget socialt. Ikke det ene eller det andet. Men begge dele!

En ny måde . . .

Projekt En Udstrakt Hånd har givet os en ny måde at få sat gang i aktiviteterne på i seniorklubberne. Mange frivillige har været involveret i projektet og tusind tak til dem.

Projektet kan med rette kaldes en succes. Men den succes skal naturligvis både følges op og holdes ved lige hos de klubber, der har været med i projektet - og hos andre klubber, der vil gøre en indsats for deres ensomme medlemmer..

Læs mere i avisen som kan rekvireres hos os enten ved at sende en mail på info@fagligsenior.dk eller ved at ringe på 35 24 64 12. 

}