Menu

Ensom? Ikke tale om

Faglige Seniorer er opmærksomme på, at ikke alle medlemmer deltager aktivt i klubbens aktiviteter. Netop det, at mange af os kender hinanden fra tiden på arbejdsmarkedet, betyder også, at vi bedre kan spotte, at nogle af vores medlemmer faktisk er ensomme i deres hverdag.

Det vil vi ikke acceptere - og har derfor har vi i mange af vores aktiviteter fokus på, at vi skal bruge andre rekrutteringsmetoder til at nå vores ensomme medlemmer i forhold til de af vores medlemmer, der allerede er aktive.

Vores indsats mod ensomhed står ikke alene

Mange andre foreninger er opmærksomme på situationen - og går en stor indsats for at imødegå ensomhed blandt ældre. En af organisationerne er Røde Kors. Der er også landsforening Sind, Ældre Sagen, samt organisationer i Folkekirken.

I Faglige Seniorer har en række af vores klubber besøgsordninger, indkøbsordninger, morgenringninger, og kontaktordninger på anden måde, hvis der går for lang tid inden klubben ser noget til et medlem.

Kontakt din seniorklub, for at høre nærmere om deres initiativer mod ensomhed.

Find din nærmeste seniorklub hér 

 

}