Menu

Ældrepolitik og ældreråd i din kommune

Ældrerådene

Kommunes ældrepolitik er hovedopgaven for landets ældreråd. Ældrerådene, der er lovbestemte, skal høres i politiske forhold, der berører alle kommunens ændre borgere.

Ældrerådene vælges blandt frivillige ældre, der er fyldt 60 år. Valgene gælder for 4 år ad gangen.

Faglige Seniorers kommune udvalg

Sammen med frivillige interesserede seniorer i kommunerne sætter vi fokus på den enkelte kommunes politik i.f.t. kommunens ældre borgere. Er hjemmehjælpens kvalitet f.eks. i orden,  eller kan kommunen prioritere pengene anderledes? Hvad med madordningen i kommunen? Fungerer den, og er maden af en ordentlig kvalitet?

Link:
Læs mere om kommune grupperne . . .

 

}