Menu

Demens er en fællesbetegnelse for mere end 200 forskellige sygdomme, som kan medføre demens. Den hyppigste sygdom hos ældre er Alzheimer, som skyldes, at hjerneceller gradvis går til grunde.

De fleste demenssygdomme medfører tiltagende funktionssvækkelse over en kortere årrække.

I begyndelse er symptomerne ofte uspecifikke og kan ligne symptomer på andet en demens.

Efterhånden forringes funktionsniveauet, og i den allersidste fase påvirkes også bevægelse ligesom man kan få uro, rastløshed og aktivitets og søvnforstyrrelser.

Har man symptomer der minder om demens, er det vigtig at blive undersøgt, for alle kan behandles selv om kun få kan kureres.

10 tegn

1. Svækket hukommelse

Det er normalt at glemme en aftale eller en besked for senere at komme i tanke om det.

Det er derimod ikke normalt at glemme, hvor man er på vej hen eller hvem, man lige har talt med.

2. Besvær med at udføre velkendte opgaver

Det er normalt at glemme at tænde for kaffemaskine, når man vil lave kaffe.

Det er derimod ikke normalt at sætte termokanden på gasblusset eller kogepladen.


3. Problemer med sproget

Det er normalt at have problemer med at finde det rigtige ord ind imellem.

Det er derimod ikke normalt helt at glemme enkelte ord, for så at erstatte dem med andre ord, der ikke giver mening.

4. Manglende orientering i tid og sted

Det er normalt at tage fejl af datoen eller ikke at kunne finde vej på nye steder.

Det er derimod ikke normalt at bytte rundt på døgnets timer eller at fare vild i et område, man kender.

5. Dårlig eller nedsat dømmekraft

Det er normalt at man ikke får taget regntøjet med – trods optræk til regn.

Det er derimod ikke normalt at glemme, det er vinter og tage sommertøj på udendørs.

6. Problemer med at tænke abstrakt

Det er normalt at have problemer med at forstå meningen med et ordsprog.

Det er derimod ikke normalt at tage ordsproget helt bogstaveligt.

7. Ting forkerte steder

Det er normalt at glemme, hvor man har lagt sine nøgler eller briller.

Det er derimod ikke normalt at lægge strygejernet i fryseren eller flæskestegen i kommodeskuffen.

8. Forandringer i humør og adfærd

Det er normalt at blive ked af det og have en rigtig dårlig dag.

Det er derimod ikke normalt at have humør-svingninger, der tilsyneladende opstår uden grund fra det ene øjeblik til det andet.

9. Ændringer i personligheden

Det er normalt at holdninger og synspunkter kan ændres med årene.

Det er derimod ikke normalt at personen ændrer sig drastisk og fx hurtigere bliver forvirret, mistænksom eller vred.

10. Mangel på initiativ

Det er normalt at man kan have en dag, hvor man ikke kan tage sig sammen til noget.

Det er derimod ikke normalt at være passiv hele tiden, og have brug for stikord, opmuntring og støtte til at komme i gang.


Kilde: Alzheimerforeningen

Besøg Alzheimerforeningens hjemmeside

 

 

}
}