Menu

Det kan du få hjælp til

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om hvilken hjælp, du kan få, træffes af din kommune på grundlag af deres vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

  • praktiske opgaver i hjemmet
  • personlig pleje

 

Du kan ansøge din kommune om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Inden for bestemte rammer kan du selv være med til at bestemme, hvilke opgaver der skal løses inden for de tildelte timer, og hvordan de fra gang til gang skal tilrettelægges.

Sådan gør du

Hvis du mener, du har behov for hjemmepleje (hjemmehjælp) skal du kontakte kommunen og søge om hjemmehjælp.

Du kan hente et ansøgningsskema i  din kommune eller på www.borger.dk  under afsnittet Hjemmehjælp kan du downloade et ansøgningsskema, som du derefter kan udfylde elektronisk eller sende med almindelig post til kommunen. 

Du kan også ringe til kommunens visitator og fortælle, at du har behov for hjemmehjælp.

Det gør kommunen

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Hvis dine behov ændres på et senere tidspunkt, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen har f.eks. ikke pligt til at levere hjælp i et bestemt antal timer. Den konkrete service besluttes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Kommunens afgørelse skal sendes til dig skriftligt (Evt. via mail i E-boks) -  og den skal indeholde en klagevejledning.

Læs mere om hjemmepleje, frit valg af kommunal eller privat hjemmepleje og mere borger.dk

 

 

}