Menu

Hjemmepleje 

Konkurser i private firmaer, der har forsøgt at drive hjemmepleje


Fagforbundet FOA har lanceret hjemmesiden konkursindex.dk som tæller alle konkurser i private firmaer, der har forsøgt at drive ældrepleje.

Link:
Besøg FOA's konkursindex.dk her . . .

 

Hjemmepleje og rehabilitering

Ny lov om hjemmepleje (hjemmehjælp)

Læs mere om 

 Hjemmehjælpskommissionens 29 anbefalinger

Den 1. januar 2015 trådte en ny lov i kraft, som får stor betydning for de pensionister, der modtager hjemmehjælp. Loven blev til på baggrund af arbejdet i regeringens Hjemmehjælpskommision, hvor bl.a. vores Landsformand, Lillian Knudsen, var repræsenteret.

For det første skelner man ikke længere mellem midlertidig og varig hjemmehjælp. Dermed skal den ældre heller ikke mere betale for midlertidig hjælp.

For det andet betyder loven, at kommunen bliver forpligtet til at tilbyde mennesker med nedsat funktionsevne et kortere og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb – det vi også kender som hjælp til selvhjælp.

Loven blev til på baggrund af arbejdet og konklusioner i den hjemmehjælpskommision som den daværende regering nedsatte. Kommissionen sammendrog sit arbejde i 29 anbefalinger, som er indeholdt i loven, og som kommunerne nu skal indarbejde i deres tilbud om hjemmehjælp.

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om hvilken hjælp, du kan få, træffes på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

  • praktiske opgaver i hjemmet
  • personlig pleje

 

Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Du kan inden for bestemte rammer selv være med til at bestemme, hvilke opgaver der skal løses inden for de tildelte timer, og hvordan de fra gang til gang skal tilrettelægges.

 

Du kan læse kommissionens 29 anbefalinger hér

Du kan læse mere om din ret til hjemmehjælp hér

 

}