Menu

Seniorskattenedslag

Baggrund

For de medlemmer der er født i årene 1946-1952 gælder en særlig ordning med Seniorskattenedslag. Det er en ordning der midlertidig blev indført fra 2010, med det formål at motivere de 60-64 årige til at blive længere på arbejdsmarkedet. Siden er efterlønnen begyndt at blive udfaset og pensionsalderen hævet, men dem der er født senest 1952 kan stadig være omfattet af ordningen. Fra 2018 er den helt bortfaldet.

Dette er derfor stadig aktuelt for dem er født i 1951 eller 1952.

Betingelser for at få seniorskattenedslag

Der er 2 hovedbetingelser, som begge skal være opfyldet for at få seniorskattenedsættelse, når man fylder 65 år.

1) For det første skal man være fuldtidsansat fra sit fyldte 60 år til og med sit 64 år.
Fuldtidsansat betyder i denne sammenhæng fra 27 timer om ugen til 37 timer.

2) For det andet skal man have en gennemsnitlig indkomst på max. Kr. 569.000 (2016) beregnet som gennemsnit af indkomsten fra det 57-59 år. Samt min. 186.974 (2016) om året fra man fylder 60 år til og med 64 år. Det vil ofte være inden for det interval LO medlemmer er aflønnet.

Udbetaling af seniorskattenedslag

Maksimal kan der udbetales kr. 103.500 i seniorskattenedslag. Det beregnes og udbetales automatisk af skattevæsenet ad 2 omgange. Første udbetaling med årsopgørelsen det indkomstår man fylder 64 år og anden udbetaling det indkomstår man fylder 65 år.

Vigtige forhold man skal være opmærksom på

  • Udbetaling af Seniorskattenedslag er uafhængig af om man går på pension som 65 årig.

  • Berettigelse til seniorskattenedslag forudsætter at man arbejde fuldtids fra 60 år til 65 år.

  • Evt. berettigelse til skattefri præmie fra Efterlønsordningen har ingen betydning.

  • Endelig skal man være opmærksom på følgende: Som nævnt afhænger berettigelsen af fuld beskæftigelse i indkomstårene fra fyldt 60 til 65 år. ATP indberetter beskæftigelsesgraden til SKAT, der på grundlag af det udbetaler Seniorskattefradrag. ATP skal sende brev til modtagere med oplysning af beskæftigelsesgrad, ca. i februar måned det år pågældende fylder 64 år. Det er vigtigt man checker i sin E-boks om man har fået dette brev fra ATP, da der er 3 måneders indsigelsesret. Sidste år fik ATP ca. 100 henvender fra borgere der ikke have fået opgørelsen eller en forkert opgørelse.

Yderligere informationer

Dette er kun hovedpunkter i ordningen. Det er ikke muligt kortfattet at gennemgå alle regler. Vi henviser til yderligere information på SKATS hjemmeside: www.skat.dk

eller Borgerservice:

www.Borger.dk > skattenedslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

}