Menu

Ledsageordning

En ledsageordning er til voksne, der er ude af stand til at færdes på egen hånd på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan f.eks. være kørestolsbrugere, personer med svære bevægelseshandicap eller svagtseende.

Formålet med ordningen er at give handicappede mulighed for større selvstændighed til at deltage i aktiviteter efter eget valg udenfor hjemmet.

Ordningen omfatter personer mellem 18 og 67 år. Har du har fået bevilget en ledsageordning, bevarer du ordningen efter, du er fyldt 67 år.

Ledsageren yder praktisk hjælp til f.eks. at deltage i sociale og kulturelle aktiviteter, indkøb eller til at benytte offentlig transport.

Du kan spare timer på indenfor 6 måneder

Der kan bevilges 15 timers ledsagelse om måneden. Du behøver ikke at bruge timerne samme måned, men kan vælge at spare timerne op indenfor 6 måneder.

Kommunen stiller en ledsager til rådighed, men du kan også selv pege på en person, som dog ikke må være nær familie. Ledsageren skal godkendes og eventuelt ansættes af kommunen.

Ordningen er gratis, men du skal selv betale udgifter til transport og aktiviteter. Det kan f.eks. være teater- eller biografbilletter til dig selv og ledsageren. Du har dog mulighed for at søge kommunen om tilskud til dækning af aktivitetsudgifter på op til 837 kr. årligt (2015).

Ledsagerkort

Der kan udstedes et ledsagerkort. Det koster 200 kr. og er gyldigt i 3 år. Kortet betyder, at du selv og din ledsager kan rejse på enkeltbilletter svarende til prisen for børnebilletter. Samtidig giver kortet dig mulighed for at medtage din ledsager gratis en række steder f.eks. museer og zoologiske haver.

Ledsagerkortet udstedes af Danske Handicaporganisationers Brugerservice tlf. 36 75 17 93, hverdage 10-12.

Ankemulighed

Hvis du er utilfreds med kommunens beslutning, kan du klage inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal herefter genvurdere beslutningen indenfor 4 uger.

Hvis kommunen fastholder beslutningen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen.

}