Menu

Hvem kan blive fritaget for Digital Post?

Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst en af fritagelsesgrundene, som er:

  • Du har ikke adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
  • Du har en funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • Du er registreret som udrejst af Danmark
  • Du er hjemløs
  • Du har sproglige vanskeligheder
  • Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.

For at blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op på din lokale borgerservice. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst én af fritagelsesgrundene. Du vil blive bedt om at vise legitimation. Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige.

Fritagelse ved brug af fuldmagt – hvis du ikke selv kan gå på borgerservice

Du kan også bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås i borgerservice.

Hvis du skal sørge for fritagelse af en anden person, skal du have hendes eller hans underskrift på blanketten. Blanketten skal som udgangspunkt behandles af borgerservice i den kommune, hvor den person, som skal fritages, bor, men kan også behandles af andre kommuner. Det gør det lettere for dig, hvis du bor langt væk fra den person, du skal sørge for fritagelse for.

Fritagelse er som udgangspunkt tidsbegrænset.

Nogle af fritagelsesgrundene, fx sproglige barrierer eller manglende adgang til computer med tilstrækkelig internet i hjemmet, kan være midlertidige. Derfor får du som udgangspunkt en fritagelse fra Digital Post, som varer fra registreringsdatoen til den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen.

Det fremgår af kvitteringen for fritagelsen, hvilken dato den udløber. Du vil blive underrettet i god tid, inden fritagelsen udløber.

Herefter er det dit ansvar at blive fritaget på ny, hvis grunden til, at du blev fritaget i første omgang, ikke er ændret, eller andre grunde er opstået.

Varig fritagelse

Du kan blive fritaget permanent, hvis det står klart for medarbejderen i borgerservice, at du ikke bliver i stand til at modtage posten digitalt, fx pga. handicap, demens eller andet, som efter al sandsynlighed ikke vil ændre sig.

Du kan også blive fritaget permanent, hvis du flytter til udlandet. Du vil begynde at modtage Digital Post fra det offentlige igen, hvis du flytter tilbage til Danmark, og skal på dette tidspunkt fritages igen, hvis du ikke kan modtage Digital Post.

Udlandsdansker

Danskere med bopæl i udlandet, og som ikke er registreret med en dansk folkeregisteradresse, er ikke omfattet af lov om offentlig Digital Post.

Efter 1. november 2014 skal du aktivt søge om fritagelse. Rejser du ind igen og registreres med bopæl i Danmark, vil du igen blive tilmeldt obligatorisk Digital Post.

}