Menu

Digital post: Hvad går det ud på.

Siden den 1. november 2014 modtager du Digital Post fra det offentlige, hvis du er over 15 år og har et CPR-nummer. Digital Post fra offentlige myndigheder er den samme slags breve, som du allerede modtager i din fysiske postkasse fra f.eks. kommunen, sygehuset eller SKAT. Det kan være indkaldelser til undersøgelser, breve om folkepension og varmetilskud, indkaldelse til syn eller personlige skattesager. Forskellen fra traditionel papirpost og en e-mail er, at Digital Post skal modtages og læses på en sikker hjemmeside på internettet.

Digital post

De borgere, der er i stand til at modtage posten digitalt, skal gøre det. De borgere, der ikke er i stand til det, og som lever op til mindst én af grundene til at blive fritaget, kan blive det og fortsætte med at få post i postkassen.

e-boks til digital post

De sikre hjemmesider, hvor du kan tilmelde dig og læse Digital Post fra det offentlige, er borger.dk eller e-boks Den digitale post sendes krypteret. Det betyder, at sikkerheden er meget høj.

Du kan godt være tilmeldt på begge hjemmesider, men det er ikke et krav. Når du er tilmeldt, behøver du kun tjekke din post et sted. Uanset om du logger på borger.dk eller e-Boks.dk, er det den samme indbakke og den samme post, du ser.

Hvem kan blive fritaget for Digital Post?

Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst en af fritagelsesgrundene, som er:

  • Du har ikke adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
  • Du har en funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • Du er registreret som udrejst af Danmark
  • Du er hjemløs
  • Du har sproglige vanskeligheder
  • Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.

For at blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op på din lokale borgerservice. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst én af fritagelsesgrundene. Du vil blive bedt om at vise legitimation. Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige.

Fritagelse ved brug af fuldmagt – hvis du ikke selv kan gå på borgerservice

Du kan også bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås i borgerservice.

Hvis du skal sørge for fritagelse af en anden person, skal du have hendes eller hans underskrift på blanketten. Blanketten skal som udgangspunkt behandles af borgerservice i den kommune, hvor den person, som skal fritages, bor, men kan også behandles af andre kommuner. Det gør det lettere for dig, hvis du bor langt væk fra den person, du skal sørge for fritagelse for.

Varig fritagelse

Tidligere skulle man søge om fritagelse for 2 år ad gangen. Det er nu afskafffet.Du kan blive fritaget permanent, hvis det står klart for medarbejderen i borgerservice, at du ikke bliver i stand til at modtage posten digitalt, fx pga. handicap, demens eller andet, som efter al sandsynlighed ikke vil ændre sig.

Udlandsdansker

Du kan også blive fritaget permanent, hvis du flytter til udlandet. Du vil begynde at modtage Digital Post fra det offentlige igen, hvis du flytter tilbage til Danmark, og skal på dette tidspunkt fritages igen, hvis du ikke kan modtage Digital Post.

Danskere med bopæl i udlandet, og som ikke er registreret med en dansk folkeregisteradresse, er ikke omfattet af lov om offentlig Digital Post.

Hvis du ønsker det, skal du selv aktivt søge om fritagelse. Rejser du ind igen og registreres med bopæl i Danmark, vil du igen blive tilmeldt obligatorisk Digital Post.

 

}